Tạo Cloud9 instance

Tạo Cloud9 instance.

Trong bước này, chúng ta sẽ truy cập vào giao diện quản trị dịch vụ Cloud9 và tiến hành tạo 1 Cloud9 instance.

 1. Đăng nhập vào AWS Management Console.

Cloud9

 1. Click vào khung tìm kiếm , gõ Cloud9.
 • Click vào biểu tượng Cloud9 để đi đến giao diện quản trị Cloud9.

Cloud9

 1. Tại giao diện quản trị Cloud9.
 • Click Create environment.

Cloud9

 1. Tại trang Name environment.
 • Đặt tên Cloud9 instance của bạn.
 • VD: cloud9instance.
 • Click Next step.

Cloud9

 1. Tại trang Configure settings.
 • Mục Environment settings.
  • Environment type : Chọn Create a new EC2 instance for environment (direct access).
  • Instance type : Chọn t2.micro.
  • Platform : Chọn Amazon Linux2.

Cloud9

 1. Kéo màn hình xuống.
 • Cost-saving setting : chọn After 30 minutes. Cho phép tự động stop Cloud9 instance để tiết kiệm chi phí.
 • Click Next step.

Cloud9

 1. Tại trang Review.
 • Kiểm tra cấu hình đã chọn.
 • Kéo xuống cuối trang, click Create environment.
 1. Sẽ mất vài phút để Cloud9 Instance được khởi tạo.

Cloud9

 1. Click biểu tượng close để đóng tab WelcomeAWS Toolkit nếu không cần sử dụng.

Cloud9

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc tạo Cloud9 instance, trong các bước tiếp theo chúng ta sẽ thử thực hiện 1 số thao tác cơ bản trên Cloud9.