Làm việc với file text

Làm việc với file text

Trong bước này chúng ta sẽ thực hiện tạo và chỉnh sửa các file text, file mã nguồn trên Cloud9.

  1. Tại giao diện cây thư mục bên trái, click chuột phải vào file README.md và click Open.

Cloud9

  1. Bạn sẽ thấy file README.md đã được mở ra.
  • Hãy gõ thêm 1 đoạn text vào như hình dưới.
  • VD : It is easy to edit text in Cloud9.

Cloud9

  1. Sau khi chỉnh sửa xong, bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl + S để save file lại. Hoặc click vào menu File>Save.

Cloud9

  1. Việc tạo file mới cũng hết sức đơn giản.Click vào menu File>New From Template > tùy chọn dạng file text / mã nguồn mà bạn muốn tạo.

Cloud9